Delen
twitter_black.svg facebook_black.svg linkedin_black.svg

De veranderingen bij de Euromarkt in Kerk en Zanen

Nieuwbouw

De veranderingen bij de Euromarkt in Kerk en Zanen

De transformatie van de Euromarkt in Kerk en Zanen: Wat vinden bewoners, ondernemers en de politieke partijen?

De Euromarkt in de wijk Kerk en Zanen gaat veranderen. Waar nu nog winkels en parkeerterreinen domineren, zullen in de nabije toekomst zevenhonderd nieuwbouwwoningen verrijzen. Deze ambitieuze plannen hebben gemengde reacties opgeroepen bij onder andere de inwoners van de woonwijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn.

Nieuwe plannen voor Euromarkt

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft grote plannen voor de herontwikkeling van de Euromarkt. De huidige winkels en parkeerplaatsen zullen plaatsmaken voor meerdere woon- en winkelcomplexen, variërend in hoogte van 25 tot 45 meter. Deze complexe transformatie omvat onder andere de bouw van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen. Een belangrijk onderdeel van het plan is de realisatie van een Young Talent Center, met ongeveer 150 kleinere woonruimtes voor studenten.



Zorgen onder omwonenden

Hoewel de plannen als een oplossing voor de woningnood worden gepresenteerd, zijn niet alle omwonenden even enthousiast. Bewoners van het Da Vinci-complex vrezen dat hun uitzicht en leefomgeving zullen verslechteren door de hoogbouw. Bovendien zijn er zorgen over de verkeerssituatie en de beschikbaarheid van parkeergelegenheid. De gemeenteraad heeft aangegeven dat voldoende parkeergelegenheid een harde eis is voor het project.

Gemeenteraad en politieke standpunten

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besprak recent de kaders van de plannen en toonde zich overwegend positief. Volgens raadslid Gé Kapteijn van GroenLinks biedt de ontwikkeling een broodnodige oplossing voor de woningnood. Kapteijn benadrukt dat de nabijheid van het spoor en de oriëntatie van de gebouwen ervoor zorgen dat omwonenden weinig last zullen hebben van de hoogbouw.

Ook VVD-raadslid Jeroen Matthijssen steunt de plannen. Hij benadrukt het belang van bouwen op deze locatie vanwege de nabijheid van voorzieningen en het station. Volgens Matthijssen is de parkeernorm een harde eis en biedt de locatie mogelijkheden voor alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals deelauto's en fietsroutes.

Kritische geluiden

Niet iedereen is overtuigd van de voordelen van het project. Jan de Groot van RijnGouweLokaal uitte zijn zorgen over de schaal van de plannen. Hij vreest dat de locatie te klein is voor het aantal geplande woningen, wat zou kunnen leiden tot overbevolking en verkeersproblemen. De Groot vergelijkt de situatie met de Lage Zijde en waarschuwt voor een 'Bijlmer aan den Rijn'.

Verkeerssituatie en mobiliteitsoplossingen

De verwachte toename van de parkeerdruk en verkeersbewegingen is een punt van zorg voor zowel bewoners als politici. Wethouder Gerard van As benadrukt dat de grote publiekstrekkers, zoals bouwmarkt Gamma, zullen verdwijnen, wat de verkeersdruk kan verminderen. Bovendien zal de nabijheid van het centrum en het station het gebruik van alternatieve mobiliteitsoplossingen stimuleren.

De herontwikkeling van de Euromarkt in Kerk en Zanen is een ambitieus project dat gemengde reacties oproept. Terwijl sommige bewoners en politici de plannen zien als een broodnodige oplossing voor de woningnood, maken anderen zich zorgen over de impact op de leefomgeving en verkeerssituatie. De gemeenteraad zal de komende tijd nauwgezet moeten toezien op de verdere uitwerking van de plannen om een balans te vinden tussen groei en leefbaarheid.





Foto's: de Architekten Cie